Tomaka Tomoda vì chồng làm tất cả

  • Zoom+
  • Một cô vợ hết lòng vì chồng và dám đánh đổi tất cả để đổi lấy sự lầm lôi của chồng mình gây ra với công ty mà anh ta đang làm, vì tương lại vì tình cảm mà cô đã đặt hết cho chồng mình nên cô dám đánh đổi mọi thứ với người chủ của chồng cô để lấy sự bình yên cho anh ta

    Tomaka Tomoda vì chồng làm tất cả