Ngoại tình với con riêng của chồng

  • Zoom+
  • Con riêng của chồng tôi cũng ngang ngửa với tuổi tôi, số phận tôi làm vợ cho hai cha con họ, người cha thì tôi phục vụ buổi tối cón ban ngày thì phục vụ cho người con riêng của chồng tôi, cuộc sống bận rộn nhưng rất phê

     

    Ngoại tình với con riêng của chồng